Leave Your Message
010203

Uzak möhletli iş hyzmatdaşlaryny gözleýärsiňiz

maýor önümleri

hakda
anyk kagyz

Ningbo, Paper Co., Ltd. 2011-nji ýylda döredildi, bu bolsa kagyz işinde 10 ýyldan gowrak wagt işleýändigimizi aňladýar. esasan azyk derejeli kagyz, örtükli kagyz, käse kagyzy, pil süňkünden ýasalan kartoçka, metal kagyz, stiker kagyzy we ş.m. içerki we daşary ýurt söwdasy bilen meşgullandyk, häzirki wagtda 1000-den gowrak çaphana kompaniýasy bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk. Dünýä.

Jikme-jiklikleri görüň
100048u5
01

habarlar we maglumatlar